Zakladanie spoločností

 • s.r.o.
 • akciová spoločnosť
 • nezisková organizácia

Realitný servis

 • nehnuteľosti
 • poistenie
 • komplexný servis

Jazykové kurzy

 • výučba
 • tlmočenie
 • preklady

Opatrovateľské kurzy

 • Misericordia n.o.

Školiaca činnosť

 • BOZP
 • OPP
 • motorové vozíky

Home

Aktuálne:

Opatrovateľský kurz v Krupine

Akreditovaný MPSVaR, CERTIFIKÁT v SJ, v NEMECKOM alebo TALIANSKOM jazyku, platný v SR aj v EÚ, organizuje PERMAN invest s.r.o. a MISERICORDIA n.o.

Spoločnosť PERMAN invest s.r.o. v spolupráci s neziskovou organizáciou MISERICORDIA organizuje KURZY OPATROVANIA akreditované Ministerstvom práce, Sociálnych vecí a Rodiny SR platný na území Slovenskej republiky a štátov EÚ, číslo akreditácie: 45605/2009.

Opatrovateľský kurz je určený opatrovateľkám/om pracujúcim na Slovensku a v EÚ. Opatrovateľský kurz je možné absolvovať už za 21 dní. V súčasnosti je opatrovateľský kurz nevyhnutnou podmienkou pre prácu opatrovateľky/a.

Opatrovateľský kurz pripravujeme v dennej aj večernej forme. Opatrovateľské kurzy sú tak prístupné všetkým, ktorí majú záujem rozšíriť svoje možnosti pri uplatňovaní sa na trhu práce a majú záujem pomáhať tým ktorý sú odkázaný na pomoc iných. Opatrovateľský kurz sa končí záverečnou skúškou a po jej úspešnom absolvovaní Vám je vydaný dvojjazyčný certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu v slovenskom, nemeckom alebo talianskom jazyku.